דף הבית
אנחנו כאן בשבילכם
מערכת מידע לדיירים

מערכת מידע לדיירים

הודעות לדייר

פרטי נציג דניה סיבוס האחראי על הטיפול בדירה, הודעות לכלל הרוכשים והודעות
הקשורות לדירה.

משימות לביצוע

אבני דרך עיקריות בתהליך בניית הדירה המשולבות בהחלטות רוכש הדירה.

שינויים

פירוט השינויים (המאושרים) שהזמין הרוכש ועלותם הכספית.

תוכניות הדירה

תרשים אדריכלי ותרשים חשמל מעודכנים לאחר השינויים האחרונים שאושרו
ושולמו ע"י הרוכש.
התרשימים ניתנים להדפסה אך יש לשים לב כי התרשים אינו בקנה מידה.

ספקים

רשימת ספקים, כתובות וטלפונים לקשר.

פרטי גמר לבחירה

רשימת פריטים וכמויות סטנדרטיים ומחירי הזיכוי שלהם עבור אריחי ריצוף, חיפוי וכלים
סניטריים.

דגמים לבחירה

רשימת הדגמים השונים העומדים לבחירה לכל פרטי הגמר אצל הספקים
(למעט ארונות ומשטחי שיש לארונות).

בחירת דייר

פרטי אריחי ריצוף, אריחי חיפוי, כלים סניטריים וברזים שנבחרו ודווחו
לדניה סיבוס ע"י הדייר.

מחירון שינויים

מחירון לצורך הזמנת שינויים משמש לקבלת אומדן עלות ראשוני לפני בקשת
השינוי (המחירים כוללים מע"מ).

שינוי פרטים

הדייר יכול באמצעות האתר לעדכן את פרטי הקשר: כתובת להודעות, כתובת דואר
אלקטרוני, טלפון, טלפון נייד, פקס.

צרו עמנו קשר

מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם