EN | RU | ES
ספקים / קבלנים

מערכת מידע לספקים

דניה סיבוס מקיימת קשר עבודה שוטף עם ספקיה באמצעות האינטרנט.
אתר הספקים מיועד לספקי החברה אשר קיבלו הרשאה מתאימה.
באתר מידע זמין ועדכני לכל תהליך הרכש.

המערכת קיבלה אישור מיוחד משלטונות המס המאפשר לספקים לשלוח
חשבוניות מס חתומות אלקטרוניות, ללא צורך בשליחת חשבונית המקור בדואר.
לכניסת ספקים רשומים לחץ כאן

מסחר ותעשיה
מבני מגורים
תכנון וביצוע
תשתיות
פעילות בינלאומית