EN | RU | ES
חברות בנות

דניה USA


כניסה לאתר

דניה סיבוס ארה"ב הינה חברת בת בבעלות מלאה של דניה סיבוס ישראל.
החברה הוקמה בארה"ב על מנת לפתח מנועי צמיחה נוספים באמצעות מינוף המוניטין והידע הקבלני של חברת האם בישראל.
החברה החלה את פעילותה בניו יורק במאי 2013 . עד היום חתמה החברה על 6 הסכמים לביצוע פרויקטים ברחבי ניו יורק.
החברה כבר החלה בביצוע 4 פרוייקטים , כל פרוייקטים הם בנייני מגורים להשכרה או למכירה.
מטה החברה ממוקם באיזור ה – Time Square במנהטן והפרוייקטים ממוקמים במנהטן ובברוקלין.
מסחר ותעשיה
מבני מגורים
תכנון וביצוע
תשתיות
פעילות בינלאומית