EN | RU | ES
חברות בנות

דניה רוסיה


כניסה לאתר

דניה סיבוס רוס שבסיסה במוסקבה, הוקמה בשנת 2004.
החברה מנוהלת על ידי אנשי מקצוע מענף הבנייה הישראלי והרוסי שקבעו את הפילוסופיה האירגונית של החברה במתן שירותים למשקיעים רוסיים מקומיים ובינלאומיים על מנת להשיג תקני איכות ובטיחות מערבית, על ידי ניצול מגוון רחב של חומרים, טכנולוגיות וכוח אדם מרחבי העולם בפרויקטים המבוצעים בפדרציה הרוסית.

בתוך תקופה קצרה השלימה החברה פרויקטים יוקרתיים ותחרותיים כגון מרכז עסקי רב תכליתי אוזרקובסקייה , מלון אקוומרין, מרכז קניות ובילוי - קניון אפ"י במוסקבה ומרכז קניות טריומף בסרטוב.


מסחר ותעשיה
מבני מגורים
תכנון וביצוע
תשתיות
פעילות בינלאומית