EN | RU | ES
על החברה

אבני דרך

1934 - ייסוד חברת האם אפריקה ישראל להשקעות ותחילת פעילות הבניה במסגרת אגף הבניה בחברה.
1962 - הקמת מפעל "סיבוס רימון" על בסיס ידע שנרכש מחברת CEBUS הצרפתית, מהמובילות בעולם לבניה מתועשת
             ותחילת הקמת השכונה המתועשת הראשונה ברימון (קרית אונו).
1984 -
רכישת דניה סיבוס חברה לבניה ע"י אפריקה ישראל.
1999 -
הקמת חטיבת התשתיות ותחילת ביצוע כביש חוצה ישראל.
2000 -
הנפקת החברה בבורסה לני"ע בת"א.
2002 -
תחילת ביצוע פרויקטים ברוסיה.
2005 -
זכיה ותחילת ביצוע עבודות בכביש 431 (פרויקט PFI).
2007 -
תחילת ביצוע פרויקטים ברומניה.
2014
- הקמת דניה  USA. מסחר ותעשיה
מבני מגורים
תכנון וביצוע
תשתיות
פעילות בינלאומית