EN | RU | ES

כביש 6 קטע 7

מטרת הגשר היא לגשר מעל נחל הקישון ומעל סוללת רכבת העמק. הגשר הינו חלק ממחלף תל קשיש ותנוחתו ממזרח למערב כאשר בצדו המזרחי הוא מתחבר לכביש 77 ובצדו המערבי הוא מתחבר לארבע רמפות כמתואר: רמפה 12 – מחברת את כביש 6 צפון לכביש 77 דרך הגשר. רמפה 13 – מחברת את כביש 77 לכביש 6 דרום. רמפה 14 – מחברת את כביש 6 דרום לכביש 77 דרך הגשר. רמפה 15 – מחברת בין כביש 77 (גשר ויאדוקט ) לכביש 6 צפון. הגשר מתוכנן כ 2 גשרים המרוחקים זה מזה כ 6 מטר, רוחב כל גשר כ 15 מטר ואורכו כ 600 מטר. כל גשר כולל 9 נציבים שהמרחק בין הפנימיים מהם הינו 82 מטר ובין נציבי הקצה לנציבים הפנימיים הינו 60 מטר. לכל נציב מרכזי מתוכננים 2 עמודים שכל אחד יושב על פלטת ראש כלונס שיושבת על 4 כלונסאות בקוטר 120 ס"מ ולעומק של 13-23 מטר. נציבי הקצה אף הם יושבים על ביסוס עמוק (כלונסאות ). גובה עמודי הגשר נע בין 9-12.5 מ' ומעליהם יושבים קורות פטיש שגובה חתכה המקסימלי הינו כ 4 מטר. כל גשר מורכב מארבעה גשרי משנה שתוכננו בשיטת SPLICED GIRDERS , בגשר זה קיים המפתח הגדול ביותר בין עמוד לעמוד בגשרי כביש במדינת ישראל.